Přednosti

Odolné vůči opotřebení

Závitové vložky HELI-COIL®plus jsou zhoto-veny z austenitickéchrom-niklové oceli(pevnost v tahu min.1400 N/mm2).Válcova-ný maticový závit mávysokou kvalitu povr-chu. Toto zaručujevysoce zatížitelný závit,odolný vůči opotřebo-vání s extremně nízkýma konstantním třecímmomentem závitu. Při opakovanýchzašroubováních se takdocílí při stejném uta-hovacím momentuvyšší a konstantní sílu předpětí. Toto vede současně k lepšímu využití meze kluzu vysoce pevných šroubů.Velmi zřetelně je přitom redukováno napětí v krutu: v porovnání s řezanými závity se drsnost povrchu pohybujeu HELICOIL®plus o 90 % níže.

Odolnost vůči korozi a tepelným vlivům

Základní materiál HELICOIL®plus zabezpečí,že při normálním vlivu vnějšího okolí je zabráněnozadření šroubů. Pro vysoce tepelně namáhaná šrou-bová spojení jsou k dispozici závitové vložky HELI-COIL®plus z materiálů na bázi niklu s a bez povlaku.Elasticita a síla pružiny zůstává zachovánai při vysokých teplotách. Při použití materiálů, kteréjsou zvláště náchylné na korozi, jako je hořčík, sepoužívá zvláštně vyvinutý HELICOIL®plus s vrstvouz vysoce stálého hliníku. Kontaktní koroze je takvyloučena.

Volnost při konstrukci

Závitové vložky HELICOIL®plus nechávají konstrukté-rovi volnou ruku při volbě materiálů a tloušťky mate-riálů. Aktuálnímu trendu odlehčených konstrukcí(například z hořčíku) odpovídá HELICOIL®plus s nej-vyšší zatížitelností pomocí pancéřování závitu sou-časně při minimální spotřebě prostoru. Díky menší-mu množství spojných míst a redukci rozměru šrou-bu, ušetření materiálu, stavebního místa a hmotnostipři stejných nebo vyšších nárocích přispívá HELI-COIL®plus ke snížení nákladů.

Pevnost usazení

Vnější průměr závitové vložky HELICOIL®plus je v nezamontovaném stavu o definovaný rozměr větší než lůžkovýzávit v otvoru. Tento rozdíl dohromady s vysokou sílou pružiny zapříčiňuje radiální expanzi a tím pevnější usazenív lůžkovém závitu bez vůle. Další zajišťovací prvky nebo lepidlo – jak je obvyklé u pevných pouzder – již nejsouzapotřebí. Při použití Parkerova šroubu se obraťte na naše technické poradce.

Sevření šroubu pomocí HELICOIL®plus SCREWLOCK

Závitová technika a polygonní závit HELICOIL®plus SCREWLOCK®zabezpečují upevnění vysokou třecí siloua tím sevření šroubu, které působí proti samočinnému uvolnění. Dodatečné zajištění spojení pomocí závlačky,drátů nebo podložek není zapotřebí. Toto snižuje náklady a usnadňuje montáž.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík